Laserbehandling

Påskynda läkning och lindra smärta

Laserterapi är en allt vanligare metod att påskynda läkning av skador och som smärtlindring vid ex inflammationer. Behandlingen är risk- och smärtfri, fungerar helt utan kemikalier eller piller och är biverkningsfri.

Medicinsk laserbehandling Low level laser Thearpy (LLLT) är en väl beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960 talet. Över 40 års forskning inom området laserljus visar att metoden framgångsrikt kan användas för att minska smärta och främja läkning. Laser som behandlingsmetod används inom flera olika områden.

Hos Brottby Relax & Hälsa erbjuds laserbehandling mot ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knä artros, muskelvärk, axelsmärtor och akuta muskel och senskador. Lasern jag använder kommer från den svenska tillverkaren Irradia.

Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i flera studier. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla pga laserns förmåga att reducera inflammationer.

Detta är en av få metoder som kan användas vid akuta skador i muskler och senor för att påskynda läkning och minska inflammationer. Med fördel kombineras behandlingen med fasciabehandling , massage och andullationsbehandling.

Man har de senaste åren forskat mycket på laserns effekt på artros kontra andra behandlingsmetoder. Resultat visar att laser i kombination med fysioterapi och träning är effektivt för att uppnå smärtlindring och ge en ökad funktion för patienter med artros. Detta beror på att laser dämpar inflammationer som uppstår kring en artrosdrabbad led och stimulerar celler till ökad aktivitet. Detta ger en snabbare läkning och därmed smärtlindring. Forskningen visar tydlig effekt på vilosmärta, belastningssmärta, startsmärta, gångförmåga och sömnstörningar och detta beror främst på förkortningen av den inflammatoriska fasen.

När smärtorna lättar blir patienten rörligare och förhindrar den muskelatrofi (förtvining) som annars sker pga smärtan att belasta leder och muskler. Man kan aldrig påverka själva artrosen, men alltså optimera förutsättningarna för att kunna belasta leden utan, eller med mindre, smärta. Detta gör det lättare att kunna träna upp närliggande muskulatur och patienten blir starkare och mindre smärtpåverkad.

Behandling med laserterapi

Vad händer i kroppen när du får behandling?

Laserljuset påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulationen i blod och lymfkärl och ämnesomsättning i cellerna. Med den påverkan så stimuleras utsöndring av olika ämnen som tex endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Det är en metod som påverkar och stimulerar kroppens självläkningsförmåga.

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket går vi igenom dina besvär och gör en första undersökning. Vi lägger även upp en behandlingsplan för just ditt besvär.

En behandling kan ta allt från 5-30 min eller längre beroende på hur många områden som ska behandlas vid varje behandlingstillfälle.

Laserljuset kommer från en s k prob och ljuset tränger in mellan 1-8 cm i vävnaden genom såväl päls som hud. Behandlingen upplevs som avslappnande och ofta känns en omedelbar smärtlindring.

Risker och biverkningar?

Medicinsk laserbehandling är i dag en väl beprövad behandlingsmetod, den är biverkningsfri och metoden saknar inrapporterade skador. I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva efter som det är ett tecken på att behandlingen gett effekt. Reaktionerna kommer oftast inom 24 timmar. De behandlingsreaktioner som förekommer är kortvarig värkreaktion eller tillfällig trötthet som kan bero på att läkningseffekten har satt igång. Detta ser man ofta på kroniska tillstånd och det går över efter någon dag.

Hur ofta bör man behandla?

Man brukar behandla tätare i början, var 2:a till var 6:e dag, för att sedan behandla med längre intervall när läkningen kommit igång. Behandlingen kan innebära 1-10 behandlingar beroende på problemets karaktär och status. De kroniska problemen kräver i regel fler behandlingar än de av mer akut karaktär. Alla reagerar inte lika på laserbehandling, men man märker oftast en reaktion efter 1-5 ggr. Ca 10% reagerar inte alls och då får man konstatera att just den behandlingsformen inte var det optimala för den patienten/det problemet.

  • Nybesök, 50 min. – 800 kr

  • Uppföljning, 30 min. – 500 kr

  • Andullation & laserbehandling, 60 min – 700 kr

“Jag fick en toppen bra mottagning och lektion i laser.”

ANN-KATRIN E.

Frågor? Låt mig kontakta dig!

Vi tar emot:   Hälsoresurs    AcTiWaY

Vi tar emot
Hälsoresurs    AcTiWaY