Brottby Relax & Hälsa värnar om din integritet!

Jag vill därför informera dig som kund om det åtgärder jag har vidtagit i min verksamhet för att följa dom nya reglerna.

Brottby Relax & Hälsa åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som jag utför.

Brottby Relax & Hälsa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

De personuppgifter du lämnar ifrån dig till mig kan komma att användas av Brottby Relax & Hälsa för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis kontantfakturor, fakturor, påminnelser för tidsbokning, journalnotering, inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev med mera.

Alla online system som jag använder är i sin tur godkända enligt den nya lagstiftningen.

De personuppgifter jag samlar in är:

Namn, adress, telefonnummer, email adress och födelseår

Kommunikation sker i form av digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter jag samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Frågor? Låt mig kontakta dig!

Vi tar emot:   Hälsoresurs    AcTiWaY

Vi tar emot
Hälsoresurs    AcTiWaY